II. Досягнення та модернізація

 

Попри те, що суттєвих змін в технологічні процеси не вносилося, на станції були впроваджені нові технологічні рішення та встановлене сучасне технологічне обладнання, яке дозволило значно покращити якість очистки стічних вод та обробки осадів.

А саме:

1. У 1988 році впроваджена єдина в Україні технологічна схема аеробної стабілізації та ущільнення надлишкового активного мулу, серед основних переваг якої високий ступінь знезараження мулів, простота конструкції, вибухобезпечність процесу (на відміну від термофільної обробки осадів в метантенках), відсутність запахів та краща водовіддача осадів.

 

Фото: Аеробні стабілізатори та ущільнювачі стабілізованого мулу цеху аеробної стабілізації осадів.

2. У 2006-2010 роках здійснене повне технічне переоснащення грабельного відділення II та III блоків очисних споруд з впровадженням сучасної системи тонкого очищення стоків із заміною 11-ти повністю зношених та застарілих решіток грабельного типу МГ-5Т з прозорами 16 мм на шведські механізовані решітки ступінчатого типу SpiracST 4000-1800-6 з прозорами 6 мм та системою транспортування, віджиму і накопичення видаленого сміття. Встановлення нових решіток значно покращило процес очищення стічних вод від сміття і твердих включень та зменшило викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

  

Фото: Механізовані решітки ступінчатого типу Spiracв грабельному відділенні II та III блоків Бортницької станції аерації.

3. У 2004-2018 роках реалізований спільний українсько-данський проект переобладнання 4-х аеротенків III блоку станції (Ново-Бортницької станції аерації) (№№ 15-18) з улаштуванням в них зон нітрифікації-денітрифікації та біологічного видалення фосфору (технологія датнької фірми Per Aarsleff A/S), основними перевагами якого є зменшення вмісту біогенних елементів в очищеній стічній воді до рівня нормативів гранично-допустимого скиду, зменшення витрат електроенергії на процес біологічної очистки, зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря та покращення екологічного стану р. Дніпро.

 

Фото: Технологічна схема переобладнання аеротенків III блоку з улаштуванням зон нітрифікації-денітрифікації та біологічного видалення фосфору.

 

Фото: Реконструйовані аеротенки № 15-18 III блоку Бортницької станції аерації.

4. З 1995 року здійснена повна заміна зношеної та повністю застарілої системи аерації з фільтросних пластин на сучасну систему аерації з фільтросних труб, виробництва ТОВ «Екополімер» в усіх аеротенках та аеробних стабілізаторах станції. Трубчаті аератори більш надійні в роботі, дозволяють рівномірно розподіляти повітря в аеротенку, збільшити масообмін кисню в муловій суміші та покращити якість очистки. При цьому витрати електроенергії зменшуються на 10-20 %.

 

Фото: Система аерації з фільтросних труб в аеротенках II блоку Бортницької станції аерації.

5. Встановлені зубчаті водозливи на всіх вторинних відстійниках II та III блоків, що дозволиловирівняти краї лотків, забезпечити рівномірний перелив очищеної стічної води, а також додаткову аерацію. 

Фото: Вторинний відстійник з зубчатими водозливами.

6. З 2009 року реалізується проект реконструкції дамб мулових полів № 1 та №2, який дозволить, завдяки нарощуванню існуючих дамб, забезпечити видалення осадів з технологічних споруд станції до впровадження нової технологічної схеми переробки та утилізації осадів.

7. У 1997 році змінена існуюча технологічна схема подачі осадів в метантенки на нову схему з будівництвом нових резервуарів сирого осаду (об'ємом 600 м3кожний), насосної станції з сучасним насосним обладнанням фірми Netzsh, оснащеним мацераторами, що дозволило уникати постійного засмічення метантенків, забезпечити резервну буферну ємність та постійну безперебійну подачу осадів на обробку.

8. З 1996 року впроваджена технологічна схема обробки зворотної мулової води з мулових полів в аеробних стабілізаторах, завдяки якій вдалося зменшити навантаження по забрудненнях на споруди очистки стічних вод на 40-50 %, покращити якість біологічної очистки та зменшити витрати електроенергії за рахунок виключення з роботи додаткових повітродувних агрегатів.

9. З 1999 року впроваджена технологічна схема інтенсифікації ущільнення аеробно-стабілізованого мулу за допомогою флокулянтів. Використання реагентів дозволило значно зменшити вологість осадів, їх об’єм та кількість забруднень, що надходили з надмуловою водою на споруди очистки стічних вод. Завдяки цьому збільшився ефект очистки у первинних відстійниках, вдвічі зменшилися обсяги сирого осаду та надлишкового активного мулу. А при зменшенні вторинних забруднень зменшилася необхідна кількість повітря, яке подається в аеротенки, і витрати електроенергії.

 

Фото: Установка приготування та дозування розчинів флокулянтів для інтенсифікації ущільнення аеробно стабілізованого мулу «Автофлок». 

А протягом останніх років, особливо за кошти інвестиційної програми, вдалося закупити на станцію нове сучасне технологічне обладнання, а саме:

1. Запущені в експлуатацію 3 комплекси контролю якості стічних вод на виході очисних споруд кожного блоку, які налаштовані на оперативне вимірювання основних показників якості очистки стічних вод, а саме: азотом амонійним, фосфатами, нітритами, нітратами, рН та окислювально-відновлювальним потенціалом. Крім цього, встановлені 5 автоматичних пробовідбірників на основні точки контролю якості стічних вод (стічна вода, що надходить на споруди I блоку, II та III блоків та очищена зворотна вода I, II та III блоків).

 

Фото: Автоматичний пробовідбірник з охолоджуванням проб ISCO 5800.

 

Фото: Аналізатор хімічного складу очищеної зворотної води Systea.

2. Встановлені 3 та планується встановлення ще 5-ти витратомірів на основні лінії подачі осадів по станції.

3. Здійснена реконструкція теплового пункту Правобережної насосної станції з метою зменшення витрат на опалення та підвищення якості регулювання систем теплопостачання та гарячого водопостачання насосної станції шляхом встановлення високоефективного теплового насосу з погодозалежним керуванням, що дозволило відключити Правобережну насосну станцію від системи центрального опалення міста Києва, і, значно заощадити кошти за споживання теплової енергії.

 

Фото: Тепловий насос в тепловому пункті Правобережної насосної станції.

4. Здійснена заміна 10 насосних агрегатів в різних структурних підрозділах Бортницької станції аерації, які повністю відпрацювали свій експлуатаційний термін. Замість них встановлене нове сучасне насосне обладнання виробництва фірми Flygt. Виконана заміна насосів подачі осадів з первинних відстійників, надлишкового та зворотного активного мулу, перекачки осадів на мулові поля тощо. Це дозволило забезпечити більш рівномірне видалення осаду з меншою вологістю, зменшити загальні об’єми осадів, час відкачки та споживання електроенергії за рахунок більш низької потужності двигунів насосів.

 

Фото: Новий сучасний насос виробництва фірми Flygt в насосній станції сирого осаду.