V. Проєкт реконструкції БСА:

 

- Склад проєкту

І черга будівництва

Пускові комплекси Проєкту, що фінансуються за рахунок коштів

Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)

Пусковий комплекс 1

Технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення нормативної очистки всього об’єму стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням системи дезодорації повітря від споруд блоків.

Пусковий комплекс 2

Будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод.

Пусковий комплекс 3

Будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

Пусковий комплекс 4

Будівництво нового 1-го блоку.

Пусковий комплекс 5*

Підготовчі роботи для проведення повного комплексу робіт по реконструкції БСА.

*- зобов’язання української сторони.

 

IІ черга будівництва: 

Пусковий комплекс 6

Реконструкція каналізаційної насосної станції «Позняки» з влаштуванням системи дезодорації повітря.

Пусковий комплекс 7

Реконструкція каналізаційної насосної станції «Правобережна» з влаштуванням системи дезодорації повітря.

Пусковий комплекс 8

Будівництво нового 2-го блоку станції.

Пусковий комплекс 9

Реконструкція споруд 3-го блоку станції.

Пусковий комплекс 10

Реконструкція магістрального каналу очищених стічних і розсіюючих випусків. Будівництво автогосподарства та ремонтних цехів, демонтаж споруд 1-го діючого блоку станції.

 

- Підготовчі роботи

 

Станом на 20.09.2017 в повному обсязі завершені всі підготовчі роботи по Проєкту реконструкції (Пусковий комплекс 5), що були обов’язком української сторони перед Урядом Японії. Загалом був облаштований будівельний майданчик (під нове будівництво) площею 35 га: виконані роботи з вивезення будівельного сміття з території перспективного будівництва, виконані роботи з вивезення мулу з території «піонерних» мулових полів обсягом 125 000 м3, демонтовано конструкції «піонерних» мулових полів загальним об’ємом 35 000 м3. Завершені роботи з улаштування насипів із піску та планування території будівництва.

 

- Удосконалення процесу очищення стічних вод

 

Метою Проєкту є реконструкція Блоків 2 та 3, що існують, та будівництво нового Блоку 1.

Нові будівлі для механічного очищення стоків буде побудовано для кожного блоку станції, вони будуть включати двоступеневе очищення на механізованих решітках, пісколовки, жироуловлювачі та первинні відстійники в межах однієї будівлі. Запланована реконструкція аеротенків Блоків 2 та 3, а для Блоку 1 будуть побудовані нові аеротенки для повного біологічного очищення стічних вод зі створенням в них зон нітрифікації та денітрифікації.

Технологія доочищення стічних вод Блоку 1 дозволить знизити концентрацію фосфору відповідно до вимог європейських директив. Перед скидом до водного об’єкта відбувається знезараження очищених стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням.

Новітні вітчизняні та світові стандарти були враховані під час розробки проекту реконструкції Бортницької станції аерації. За 10-ма показниками в майбутньому буде контролюватися якість очищених стічних вод, а проектна потужність станції становитиме 1 573 000 мна добу.

 

- Обробка та утилізація осадів

 

Проєктом реконструкції БСА передбачено впровадження японських технологій обробки та утилізації осаду, які забезпечать значне зменшення його об’ємів. Гравітаційні та механічні ущільнювачі передбачені для зменшення об’єму та вологості осаду. На наступному етапі зневоднений осад стічних вод транспортується до інноваційних мулоспалювачів для термічної утилізації. Технологія спалювання настільки досконала, що майже не використовує природний газ для підтримки процесу горіння. Димові гази, що утворюються під час роботи мулоспалювачів, піддаються очищенню у вологому скрубері задля досягнення мінімального викиду забруднювальних речовин. Обладнання, яке буде встановлено під час реалізації Проекту, підвищить ефективність, зменшить використання енергії та мінімізує негативні впливи на навколишнє природне середовище. Кінцевим продуктом утилізації осаду стічних вод буде зола, яка використовується у промисловості.

 

Система дезодорації

Станція очищення стічних вод є важливим комплексом споруд, що підтримують життя міста. Проте ці споруди, як правило, вважаються негігієнічними, у зв’язку з чим міська влада отримує багато скарг від мешканців, які проживають поряд, на неприємний запах. Розв’язання цієї проблеми вкрай необхідно задля зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та створення кращих умов праці для працівників Бортницької станції аерації. Споруди та обладнання, які є джерелом неприємного запаху, накриваються та мають незалежну вентиляцію. Згідно з Проєктом очищення повітря здійснюється такими методами: пропускання забрудненого повітря крізь фільтри з активованим вугіллям або подавання його до мулоспалювачів для подальшого спалювання.

 

- Екологічні заходи. Захист довкілля 

 

У процесі реалізації Проєкту буде вжито необхідних заходів для захисту довкілля й населення від шкідливих наслідків та від погіршення існуючого стану довкілля внаслідок зазначеної реалізації (відповідно до плану природоохоронних заходів). Протягом стадії будівництва та експлуатації об’єкта буде встановлено відповідний екологічний моніторинг. Підрядник, під наглядом Консультанта 2 і Замовника реконструкції, проводитиме екологічний моніторинг на стадії будівництва.