VІ. Хронологія реалізації Проекту реконструкції БСА

 

Працювати над проектом ПрАТ «АК «Київводоканал» як Замовник реконструкції, розпочав у 2012 році. Оскільки коштів на такий масштабний проект не було, робота з пошуку джерел фінансування проводилася на рівні держави та міжнародних фінансових інститутів.

У лютому 2012 року розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ПАТ «АК «Київводоканал» було передано функцію Замовника будівництва за проектом комплексної реконструкції Бортницької станції аерації.

У травні того ж року за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було виділено кошти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 279-р) на розробку проектно-кошторисної документації за Проектом.

У жовтні 2012 року були внесені зміни до нормативних документів Кабінету Міністрів України для забезпечення одержання бюджетних коштів на безоплатній основі ПАТ «АК «Київводоканал», як отримувача. В той же період було розпочато проектні роботи. 

У грудні 2012 року через Посольство Японії в Україні, Японському агентству міжнародного співробітництва(JICA) було надіслано лист з проханням розглянути можливість залучення коштів за рахунок JICA за програмою офіційної допомоги розвитку (ODA).

Навесні 2013 року ПАТ «АК «Київводоканал» і Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали перший узгоджений протокол, який визначав основні напрями спільної роботи.

З початку травня 2013 року розпочато дослідження та збір необхідної інформації з боку JICA.

У жовтні 2013 року відбулася місія Японського агентства міжнародного співробітництва щодо обговорення можливих питань співпраці в рамках реалізації Проекту.

Також у жовтні постановою Кабінету Міністрів України було затверджено план першочергових заходів із запобігання аварійним ситуаціям техногенного характеру на Бортницькій станції аерації у м. Києві.

Наприкінці 2013 року було завершено розробку проектної документації стадії «Проект». За результатами експертизи проектної документації, Проект затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 450-р.

У лютому між представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICА) та ПАТ «АК «Київводоканал» відбулися перемовини щодо забезпечення фінансування за грантові кошти розробки проектної документації (робочої документації) на Першу чергу Проекту (Пускові комплекси 1, 2, 4 та концептуальний проект Пускового комплексу 3).

У квітні 2014 року прем’єр-міністром Японії було зроблено офіційну заяву про надання кредитних коштів на реалізацію проекту реконструкції Бортницької станції аерації.

Зважаючи на схвалення Урядом України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження відкоригованої проектної документації стадії «Проект» 31.03.2015 року, Посольство Японії в Україні 08 квітня 2015,  надіслало офіційну ноту до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства закордонних справ України стосовно прийняття Урядом Японії остаточного рішення щодо кредитування проекту реконструкції Бортницької станції аерації на суму 108,193 мільйонів японських єн згідно з програмою офіційної допомоги розвитку (ОDA) за спеціальними умовами співпраці (STEP).

Фото: Підписання протоколу за результатами Оціночної Місії.

 

04 червня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 386 «Про виділення коштів у 2015 році для реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи. для забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань у межах кредиту, а саме виконання підготовчих робіт по Проекту.

06 червня 2015 року підписано Договір (у формі обміну нотами), яким було підтверджено домовленість, що була досягнута представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України. При цьому Кредит в японських ієнах у розмірі до ста восьми мільярдів ста дев’яноста трьох мільйонів єн (108 193 000 000) буде наданий, згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії, Уряду України, Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), з метою реалізації Проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації Урядом України проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

  Фото: Підписання Договору (у формі обміну нотами).

 

15 червня 2015 року підписано Кредитну угоду між Японським агентством міжнародного співробітництва та Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України, згідно з якою JICA згодне надати  кредит в японських ієнах у розмірі, що не перевищує ста восьми мільярдів ста дев’яноста трьох мільйонів єн (108 193 000 000) в рамках реалізації Проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації Урядом України проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

  

Фото: Підписання Кредитної угоди.

 

Фото: Підписання Кредитної угоди.

 

Фото: Підписання Кредитної угоди.

2 вересня 2015 року прийнято Закон України № 664 «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії, про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

30 листопада 2015 року за результатами перемовин між делегацією JICA, представниками ПАТ «АК «Київводоканал» та Експертною групою JICA з розробки робочої документації, сторонами було підписано Протокол нарад з питань розробки робочої документації за Проектом, та розподілені обов’язки сторін при спільній роботі.  За результатами даних перемовин, враховуючи офіційне звернення JICA до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, та зважаючи на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 та Угоду між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004, ратифіковану Законом України від 01.07.2004 № 1969-ІУ, 11 грудня 2015 року було проведено державну реєстрацію міжнародної технічної допомоги від JICA  ПАТ «АК «Київводоканал» для розробки робочої документації на Першу чергу Проекту (Пускові комплекси 1, 2, 4 та розробку концептуального проекту для Пускового комплексу 3) шляхом залучення Експертної групи японських спеціалістів до проектування.

 

Фото: підписання Протоколу нарад з питань розробки робочої документації за Проектом.

  

Фото: підписання змін до Протоколу нарад з питань розробки робочої документації за Проектом.

 

З грудня 2015 року на території України працює Консультант 1 (угода про спільну діяльність TEC INTERNATIONAL Co., Ltd., NIHON SUIKO SEKKEI Co., Ltd. та NIPPON KOEI Co., Ltd.), що на умовах наданого гранту має розробити робочу документацію, проект тендерної документації для проведення процедури закупівлі робіт (вибір генерального генпідрядника), надавати підтримку у межах підготовки плану природоохоронних заходів, плану екологічного моніторингу та передачі технологій.

16 грудня 2015 року було укладено Субкредитний договір для проекту модернізації Бортницької станції аерації між Міністерством фінансів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Укрексімбанк», яким делеговано всі повноваження та зобов’язання по даному кредиту українському замовнику будівництва.

У межах кредитних коштів, відповідальним виконавцем проекту модернізації БСА – ПрАТ «АК «Київводоканал», в травні 2016 року розпочато процедуру міжнародних торгів щодо вибору Консультанта 2 (що має бути найнятий за рахунок коштів кредитної програми STEP).

Метою вищезазначених консультаційних послуг є - досягнення ефективності, належної підготовки та безпосередньо реалізації Проекту в межах визначеного терміну, шляхом виконання робіт з підтримки під час проведення процедури закупівлі робіт (генпідряду), виконання будівельного нагляду, сприяння реалізації планів природоохоронних заходів та моніторингу навколишнього середовища, сприяння розвитку кадрового потенціалу, навчання персоналу та передачі технологій.

Протягом всього 2017 року Експертною групою JICA (Консультант 1), продовжувались роботи з розробки робочої документації по Проекту та підготовки проекту тендерної документації на закупівлю робіт.

Враховуючи проектно-технологічні рішення, запропоновані  Консультантом 1 на Базовому етапі проектування, Дирекцією по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» ініційовано коригування проектної документації стадії «П» по Проекту. 

Наприкінці березня 2018 року Консультантом 1 завершено роботи з розробки робочої документації та підготовці проекту тендерної документації по Проекту для проведення процедури міжнародних відкритих торгів на закупівлю робіт (вибору генеральної підрядної організації).

12 березня 2018 року ПрАТ «АК «Київводоканал» підписало угоду із Спільною діяльністю (консорціумом японських компаній) NIPPON KOEI Co., Ltd., TEC INTERNATIONAL Co., Ltd., та NIHON SUIKO SEKKEI Co., Ltd. (Консультант 2) на термін 88 місяців. 

 

Фото: Підписання Контракту на консультаційні послуги

 

Фото: Підписання Контракту на консультаційні послуги

 З 6-го червня 2018 року Консультантом 2 (сумісно з ПрАТ «АК «Київводоканал») в рамках підписаного Контракту розпочато роботи етапу Тендерного супроводу по Проекту, в частині перевірки Проекту Тендерної Документації на вибір генпідрядної організації.

З метою виконання норм Закону України від 02.09.2015 року № 664-VII «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації Проекту, в частині внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо звільнення від оподаткуванням податком на додану вартість операцій з постачання послуг японськими суб’єктами на митній території України ПрАТ «АК «Київводоканал» з червня місяця 2018 року розпочато підготовку вихідних даних (класифікація товарів за УКТЗЕД) для забезпечення прийняття та опублікування постанови Кабінету Міністрів України «Про  затвердження порядку звільнення від оподаткування податку на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту».

В вересні місяці 2018 року завершено проходження експертизи відкоригованої проектної документації стадії «П», за результатами якої отримано позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».

25 вересня 2018 року та 27 листопада 2018 року за результатами сумісної роботи Консультанта 2 та ПрАТ «АК «Київводоканал» Частина 1, Частина 3 та Частина 2 (відповідно) Проекту Тендерної Документації на закупівлю робіт по Проекту були направлені на погодження до JICA.

26 лютого 2019 року отримано офіційне погодження Проекту Тендерної документації від JICA.

15 березня 2019 розпочато процедуру відкритих торгів на визначення генпідрядника за правилами JICA

26 квітня 2019 на території ПрАТ АК Київводоканал проведено предтендерну зустріч з зацікавленими учасниками що виявили бажання прийняти участь у торгах

28 серпня 2019року отримано тендерну пропозицію від групи японських компаній до участі у торгах

04 вересня 2019року відбулося відкриття технічних пропозицій учасника та розпочато їх оцінку

 

Уряд Японії фінансує виконання робіт в межах Пускових комплексів 1-4 (включаючи споруди дезінфекції Блоків 2 та 3), Уряд України бере на себе зобов’язання щодо виконання підготовчих робіт у межах Пускового комплексу 5 та підготовку і затвердження нормативно-правових актів по звільненню від оподаткування суб’єктів реалізації проекту.

 

Пускові комплекси Проекту, що фінансуються за рахунок коштів Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)

1-й пусковий комплекс

Технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення нормативної очистки всього об’єму стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням системи дезодорації повітря від споруд блоків.

2-й пусковий комплекс

Будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод.

3-й пусковий комплекс

Будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

4-й пусковий комплекс

Будівництво 1-го блоку, що дозволить значно підвищити надійність і якість роботи БСА.

5-й пусковий комплекс*

Підготовчі роботи для проведення повного комплексу робіт по реконструкції БСА.

 *- зобов’язання української сторони.