Політика приватності

Додаток №1 до Договору

Публічної оферти про надання послуг

з використанням програмного забезпечення

 

 

ПОЛІТИКА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

Перед реєстрацією в Мобільному застосунку Користувач повинен уважно ознайомитись зі змістом цієї Політики про конфіденційність. Реєстрація в Мобільному застосунку означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цій Політиці про конфіденційність.

 

1. Основні поняття

1.1 Мобільний застосунок - застосунок, права на використання якого належать Розрахунковому департаменту ПрАТ «АК «Київводоканал» або уповноваженому ним органу (далі – Виконавець). Застосунок є програмою, розробленою для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем Android та iOs, в тому числі планшетних пристроїв. Завантаження мобільного застосунку здійснюється через сервіси Google Play та App Store. Проходження процедури активації / завантаження Мобільного застосунку та подальше його використання є підтвердженням згоди Користувача з усіма умовами, зазначеними в цій Політиці.

1.2 Користувач - будь-яка особа, що використовує Застосунок у відповідності до його функціонального призначення.

 

2. Загальні положення

2.1. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.2. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про Користувачів, регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.

2.3. У разі завантаження (відтворення) та / або використання Мобільних застосунків, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики, що визнається Користувачем і Виконавцем письмовою згодою Користувача на обробку персональних даних.

2.4. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Мобільних застосунків має бути негайно припинено, Мобільний застосунок має бути видалено користувачем з пам'яті його пристрою.

2.5. Чинна редакція Політики, що є публічним документом, складена Виконавцем і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності». Визнаючи міжнародний характер мережі Інтернет, Користувач приймає на себе всю відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів, які стосуються дій Користувача в мережі.

2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати Політику конфіденційності, що існує на поточний момент, без згоди Користувача. При внесенні змін до Політики, Виконавець повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Політики на сайті. Зміни вступають в силу з дати розміщення нової редакції Політики на сайті, якщо Політика, що змінилася, не має на увазі іншого варіанту розміщення. Продовження використання Мобільного застосунку після внесення змін та / або доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями, в зв'язку з чим Користувач зобов'язується регулярно відслідковувати зміни, що  зазначені в цій Політиці.  

2.7. Персональні дані Користувача - будь-яка інформація і відомості, що відносяться до прямо або  опосередковано визначеній особі (суб'єкту персональних даних), які Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Мобільних застосунків, сервісів Google та Apple. До даних відомостей можуть відноситися Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші дані, які можуть розцінюватися як персональні, зокрема інформація з облікового запису Google або Apple. Це дозволить більш ефективно управляти відносинами, удосконалювати Мобільний застосунок, функціонал і послуги, що пропонуються Користувачам.

2.8. Виконавець може обробляти також іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

- стандартні дані, що автоматично отримує http-сервер при доступі до Мобільного застосунку і подальші дії Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи Користувача, дані файлів cookie, відомості про веб-браузер, контент, доступ до якого отримує Користувач, а також дані, що введені самим Користувачем;

- інформація, отримана в результаті дій Користувача при використанні Мобільних застосунків;

- інформація, отримана в результаті дій інших користувачів через Мобільні застосунки;

- персональні дані користувачів, що отримані через Мобільні застосунки за згодою користувачів і необхідні для використання застосунків: ім'я, прізвище,  по батькові, РНОКПП тощо;

- інформація, що надається Користувачами при використанні Мобільних застосунків.

 

3. Умови використання Мобільних застосунків.

3.1. При наданні послуг з використання Мобільного застосунку Виконавець вважає, що Користувач:

- володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати запуск і використання Мобільного застосунку.  

- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Мобільного застосунку;   

- усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм іншим користувачам при використанні Мобільного застосунку, не можуть бути видалені самим Користувачем;

- ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов'язки.  

3.2. Виконавець має право направляти Користувачу будь-яким способом інформацію про функціонування Мобільного застосунку, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Мобільному застосунку.

3.4. Користувач зобов'язується не використовувати Мобільний застосунок з порушенням прав і законних інтересів Виконавця, інших правовласників і третіх осіб.

3.5. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Мобільним застосунком, в тому числі, Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпіляцію Мобільного застосунку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Програми, злом функціоналу Мобільного застосунку.

3.6. Користувач несе відповідальність за використання Програми будь-яким чином, прямо не дозволеним цією Політикою.

3.7. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в застосунок інформації в результаті дій / бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

 

4. Цілі обробки інформації

4.1. Виконавець здійснює обробку інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Виконавця перед Користувачами щодо використання Мобільного застосунку.

4.2. Персональну інформацію користувача Виконавець може використовувати в наступних цілях:

4.2.1. Надання Користувачу персоналізовано Мобільного застосунку;

4.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Мобільного застосунку, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

4.2.4. Поліпшення якості Мобільного застосунку, зручності їх використання, розробка нових Мобільних застосунків і послуг;

4.2.5. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

5. Обробка і збір персональних даних користувачів

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Виконавця;

в) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних.

5.2. Персональні дані користувача передаються Виконавцю за згодою Користувача. Згода Користувача на передачу його персональних даних надається у формі конклюдентних дій при першому завантаженні / активації Користувачем Мобільного застосунку до пам'яті Пристрою. Користувач надає згоду Виконавцю здійснювати обробку його персональних даних відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних.

5.3. Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою. Надання персональних даних користувачів за запитом правоохоронних, контролюючих та уповноважених державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

 

6. Обмеження дії Політики

6.1. Дія цієї Політики не поширюється на дії та Інтернет-ресурси третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Мобільного застосунку доступ до інформації про Користувача, яка, в силу природи Мобільного застосунку, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

6.2. Передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів, навіть якщо веб-сайт містить посилання на Мобільні застосунки, не підпадає під дію даної Політики.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів або Мобільних застосунків. Процес збору та передачі інформації особистого характеру при відвідуванні цих сайтів регламентується документами «Захист персональних даних» або аналогічними, розташованими на сайтах цих компаній.

 

7. Прикінцеві положення

7.1. У разі  незгоди з умовами даної Політики про конфіденційність або певної її частиною, утриматись від використання Мобільного застосунку.

7.2. До цієї Політики і відносинам між Користувачем і Виконавцем, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується  законодавство України.

 

 

Завантажити файлом

Ознайомитися на гугл-диску