Управління технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов (для компаній)

Основними завданнями Управління є:

1. Забезпечення контролю за виконанням технічних умов, виданих Товариством замовникам будівництва на водопостачання та каналізування об`єктів (крім об`єктів, де замовником виступає Управління капітального будівництва та Дирекція по реконструкції БСА).

2. Забезпечення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та ремонтом об`єктів Товариства, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Товариства (крім об`єктів, де замовником виступає Управління капітального будівництва та Дирекція по реконструкції БСА);

 

Склад Управління:

 1. Відділ контролю за виконанням технічних умов (КВТУ).
 2. Відділ технічного нагляду (ТН);

 

Відділ контролю за виконанням технічних умов.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення контролю за виконанням технічних умов, виданих Товариством замовникам будівництва на водопостачання та каналізування об`єктів (крім об`єктів, де замовником виступає Управління капітального будівництва Товариства та Дирекція по реконструкції БСА).

2. Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та затверджених проектів при будівництві та реконструкції систем водопостачання та водовідведення в м.Києві.

3. Забезпечення контролю за оформленням та видачею замовникам актів технічного приймання тимчасового водопроводу та каналізації на період будівництва об`єктів.

Контактні особи з питань будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та споруд:

 

Сіра Світлана Михайлівна провідний інженер. Оболонський р-н, Подільський р-н

тел. 280-66-04.

Лифар Оксана Володимирівна провідний інженер Дніпровський р-н, Дарницький р-н, Деснянський р-н

тел. 280-66-04.

Романчук Юрій Вікторович провідний інженер Голосіївський р-н, Святошинський р-н

тел. 280-66-04.

Столярчук Сергій Олександрович інженер 1-ї категорії Солом`янський р-н

тел. 280-27-92

Назарок Олена Володимирівна інженер 1-ї категорії Шевченківський р-н

тел. 280-27-92

Ващенко Марія Цезарівна інженер 1-ї категорії Печерський р-н

тел. 280-27-92

 

До уваги будівельних організацій!

 

Відбулися зміни щодо оформлення та надання на розгляд до Товариства виконавчої документації.

Зокрема, змінено порядок надання виконавчої документації на розгляд до управління технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов (ТУ)
(далі – Управління), а саме:

 

 1. Виконавча документація (далі – ВД) надається у двох примірниках, укомплектованих у повному обсязі, із супровідним листом;

-                при отриманні ВД відповідальна особа Управління на супровідному листі ставить відмітку про прийняття ВД з підписом та датою отримання;

-          термін розгляду ВД становить 30 днів;

-                за результатами розгляду в зазначений термін передбачається складення відповідного документа з переліком зауважень до ВД;

-                ВД разом із переліком зауважень повертається будівельній організації на доопрацювання.

 1. Після усунення зауважень ВД повторно надається на розгляд до Управління згідно з п. 1.
 2. ВД, що не укомплектована в повному обсязі (два примірники) згідно з переліком необхідних документів, на розгляд до Управління не приймається, про що ставиться відмітка представника Управління на супровідному листі.

 

Довідкова інформація щодо оформлення та надання на розгляд ВД:

 

 1. Станом на 04.05.2023 діє затверджений 23.11.2017 перелік документів, необхідний для оформлення ВД по В1 та К1. Про зміни буде повідомлено додатково.
 2. Наявність договору на обслуговування з відміткою про сплату на поточну дату (для договорів, укладених з Товариством) у складі ВД є обов’язковою.
 3. Акти закриття прихованих робіт (за формою відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016), згідно з якими роботи з прокладання (реконструкції) водопровідних/каналізаційних мереж та споруд відповідно до ТУ розпочато починаючи з 11.04.2023, представники Управління не підписують, а візують.
 4. Усі копії документів (договорів, сертифікатів і паспортів на матеріали, арматуру та обладнання тощо), які надаються у складі ВД, мають бути правильно юридично засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства (замовником або підрядною організацією, залежно від документа), або надаються оригінали цих документів.
 5. Перелік документів, на яких обов`язково має бути відбиток печатки будівельної організації:

- гарантійний лист будівельної організації про усунення пошкоджень, пов’язаних з якістю виконання робіт та застосованих матеріалів,

- акт технічного приймання водопроводу/каналізації,

- акт перевірки та випробування пожежних гідрантів,

- заявка-графік на відключення водопровідних мереж для приєднання новозбудованих мереж з підтвердженням оплати,

- акт остаточного гідравлічного випробування трубопроводу каналізації,

- акт на промивання водопровідної мережі (з підтвердженням оплати),

- виконавчий генплан (суцільний), із нанесенням контрольно-геодезичної зйомки (довжини, діаметри, відмітки),

- виконавчий профіль (суцільний), із нанесенням контрольно-геодезичної зйомки (довжини, діаметри, відмітки),

- інші виконавчі креслення,

- деталювання камер та з/б колодязів,

- специфікація на застосовані матеріали,

- відомість колодязів.

 1. Від 01.09.2022 Управлінням скасовано вимогу про надання сертифікатів відповідності на застосовані матеріали та обладнання станом на поточний час. Натомість у складі ВД потрібно надавати сертифікати, дійсні на момент придбання запірної арматури та застосованих матеріалів.
 2. Надання документа, що підтверджує дилерство продавця арматури, є обов`язковим.
  1. Основні критерії фотофіксації у складі ВД, що надається на паперовому носії:

-          фотографії мають бути чіткими та кольоровими,

-                необхідно відображати весь змонтований вузол (з урахуванням трубопроводів), у разі неможливості відобразити весь вузол на одній фотографії потрібно зробити декілька фотографій з різних ракурсів, на яких проглядається весь конструктив вузла,

-          необхідно надати загальну фотографію встановлених люків.

 1. Фотофіксація щодо підтвердження відповідності прихованих робіт, виробників арматури (засувки, пожежні гідранти, вантузи тощо) приймається Управлінням в електронній формі.

 

1. Перелік документів, необхідних для оформлення виконавчої документації для здачі побудованих водопровідних мереж в експлуатацію  (додаток 1, файл для скачування)

2.  Перелік документів, необхідних для оформлення виконавчої документації для здачі побудованих каналізаційних мереж в експлуатацію  (додаток 2, файл для скачування)

3. Бланки актів для оформлення виконавчої документації на побудовані водопровідні мережі (перелік файлів 13:

1. Заява-баланс про передачу водопровода на баланс

2. Гарантийний лист на побудовані мережі

3. Гарантийний лист на побудовані мережі при передачі їх на баланс
4. Акт технічного приймання водопровідної мережі
5. Акт технічного приймання водопровідних вводів
6. Акт попереднього гідравлічного випробування водопровідної мережі
7. Акт на реконструкцію вузла
8. Акт на промивку водопровідної мережі
9. Акт на закриття прихованих робіт
10. 
 Акт гідравлічного випробування водопровідної мережі
12. Акт герметизації вводів
13. Акт вхідного контролю матеріалів)

4. Бланки актів для оформлення виконавчої документації на побудовані каналізаційні мережі  (додаток 4, перелік файлів для скачування 16:)

1. Акт  технічного  приймання  каналізації (дворова)
2. Акт  технічного приймання  каналізації (випуск)
3. Акт вхідного контролю матеріалів
4. Акт герметизації вводів
5. Акт гідравлічного випробування каналізаційної мережі
6. Акт гідравлічного випробувань напірної каналізаційної мережі
7. Акт на влаштувнаня каналізаційних колодязів
8. Акт на закриття  прихованих робіт за підпису представника ШЕУ
9. Акт на закриття  прихованих робіт
10. Акт попереднє гідравлічне  випрпробування  каналізаційної мережі
11. Акт попереднього гідравлічного випробувань напірної каналізаційної мережі
12. Акт технічного приймання каналізаційного колектора (магістралі)
13. Гарантійний лист  на побудовані мережі
14. Гарантійний лист на побудовані мережі при передачі їх на баланс
15. Заява-баланс про передачу каналізації на баланс
16. Титульний лист
 

Контактні особи з питань оформлення актів технічного приймання тимчасового водопроводу/ каналізації на період будівництва об`єктів:

Волошина Анна Андріївна - провідний інженер тел. 200-73-21

Захарченко Єгор Павлович - провідний інженер тел. 200-73-21

 

Документи, необхідні для оформлення актів технічного приймання тимчасового водопроводу /каналізації:

1.  Листа на оформлення тимчасових актів (бланк листа для фізичної та юридичної особи) (додаток 5, файл для скачування);

2.  Копія технічних умов на водопостачання та каналізування об`єкта будівництва/реконструкції;

3.  Графік на виконання технічних умов Товариства  (обов`зково має включати наступні пункти):

- розробка та погодження проектної документації на прокладання мереж водопроводу та каналізації,

- виконання робіт з прокладання водопровідних та каналізаційних мереж,

- здача побудованих мереж в експлуатацію.

3.  Копія дозволу (декларації) про початок будівельних робіт;

 

Документи, необхідні для погодження графіку реалізації технічних умов (при підключенні об`єкту до внутрішньо-будинкових мереж):

1. Листа на погодження графіку  (бланк листа для фізичної та юридичної особи) (додаток 6, файл для скачування);

2. Графіка на виконання технічних умов Товариства (бланк графіка) (додаток 7, перелік файлів для скачування 2):

1. Графік реалізації ТУ (фіз. особа)
2. Графік реалізації ТУ (юр. особа.

 

Відділ технічного нагляду.

 

Михащук Віктор Філімонович                            начальник відділу технічного нагляду.

                                                                                   тел. 200-73-03

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення проведення контролю виконання планових та аварійно-відновлювальних робіт на об`єктах з будівництва, реконструкції і ремонту, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

2. Перевірка актів виконання робіт на відповідність обсягів фактичним показникам та проектним рішенням.

 

Працівники відділу:

Ремарчук Лілія Федорівна                           провідний інженер

Колодко Микола Миколайович                 провідний інженер