Впровадження стандартів ISO

 

ISO 9001:2015 це міжнародний стандарт, який  встановлює  вимоги до сучасних систем менеджменту. Цей міжнародний стандарт використовується вже у  понад 750 тисячами організацій у 161 країні світу.

ISO 9001:2015 запроваджено в підприємствах водоканалів: Німеччині, Голландії, Данії, Швеції, Грузії, Україні (Біла Церква), тощо.

Довідка: стандарт гармонізований в Україні у якості національного стандарту як ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

Стандарт визначає вимоги до  системи менеджменту ПрАТ «АТ «Київводоканал» задля інженерного забезпечення надійного водопостачання та водовідведення в м. Києві, відповідно до вимог та очікувань замовників (споживачів).

 Історія впровадження почалася у 2018 році.

На сьогодні система менеджменту якості за ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» вже впроваджена в усіх 24 структурних підрозділах ПрАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ».

Впровадження вимог цього стандарту в ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє:

 • Оцінити та мінімізувати численні ризики;
 • Системно підходити до реформування компанії;
 • Підвищити інвестиційну привабливість компанії;
 • Підвищувати якість послуг;
 • Оптимізувати витрати компанії;
 • Визначити та врахувати інтереси всіх зацікавлених осіб, як то:

a) Споживачі послуг з водопостачання та водовідведення: фізичні та юридичні особи;

b) Регіональні уповноважені органи, страхові компанії та компанії

c) Спільноти, громадяни які користуються послугами ПрАТ «АК «Київводоканал»;

d) Постачальники та інші організації, що працюють спільно з ПрАТ «АК «Київводоканал»;

e) Працівники компанії ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Для підвищення спроможності організації щодо послідовного і збалансованого задоволення потреб та очікувань своїх зацікавлених сторін, а також застосовних законодавчих й регламентувальних вимог,  протягом довготривалого часу, найвище керівництво ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» застосовує наступні принципи до корпоративної системи управління якістю:

 • орієнтація на замовника;
 • лідерство;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • поліпшення, ризик менеджмент;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • керування взаємовідносинами;

 

З метою належного запровадження системи менеджменту якості в підрозділах ПрАТ «АК «Київводоканал» було видано наказ № 126 «Про затвердження цілей в сфері якості ПрАТ АК Київводоканал» на 2020 рік.

Як результат були сформовані цілі в сфері якості 24 підрозділах:

 • стратегічні довгострокові цілі (на 5 років),
 • середньострокові (на 3 роки)
 • короткострокові - оперативні цілі у сфері якості (на 1 рік).

Відповідно до вимог міжнародного стандарту запроваджені методики проведення внутрішніх аудитів та оцінки ризиків.

Сьогодні вже регулярно та систематично проводяться внутрішні аудити в усіх 24 підрозділах.

Для переходу на міжнародні стандарти Київводоканал систематично проводить навчання працівників: як на базі підприємства, так і у спеціалізованих навчальних закладах.

У 2020 році проведено корпоративні тренінги з підвищення кваліфікації персоналу ПрАТ АК Київводоканал. В тренінгах взяло участь 120 працівників ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», за результатами отримано більше 300 посвідчень.

Що практично зроблено протягом 2018-2021 років:

+ Завдяки запровадженню базових принципів ISO 9001:2015  оновлено сайт компанії, сформовані базові цінності компанії.

+ Підвищена інвестиційна привабливість компанії;

+ На регулярній основі проводиться опитування як зовнішніх так і внутрішніх споживачів, наприклад в РД, ДЕВГ, ТД, ГД тощо.

+ Суттєво оновлена кадрова політика , спрямована на заохочення до співпраці компетентних працівників, підвищена соціальна відповідальність підприємства.

+ Для переходу на міжнародні стандарти Київводоканал систематично проводить навчання працівників.

+ Відповідно до вимог міжнародного стандарту запроваджені методики проведення внутрішніх аудитів та оцінки ризиків.

+ Проводиться оцінка постачальників;

+ Налагоджено зворотній зв’язок із споживачами через сайт компанії та анкетування;

+  Проведено коригування заходів із урахуванням : Постанови КМУ від 11 березня 2020 р № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

+ Проведені численні сертифікаційні аудити, які дозволили встановити та виправити окремі недоліки компанії.

+ Як результат департаментами нашої організації отримано сертифікати міжнародного зразка стосовно системи менеджменту якості, відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) в акредитованому Національною Агенцією з Акредитації України "ВИПРОБУВАЛЬНО- СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ПІВДЕНТЕСТ".

+ Ці сертифікати ISO 9001:2015 мають визнання в усіх країнах Європейського союзу завдяки укладеним Україною угодам з European Accreditation  та  IAF.

 

 

  

 З метою виконання вимог ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю» протягом  липня 2021 року в технічному департаменті проходив аудит фахівцями Органу сертифікації системи менеджменту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ» на відповідність системі управління якістю. В результаті проведеного аудиту технічний департамент в черговий раз підтвердив відповідність вимогам ДСТУ ISO9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO9001:2015, IDT) та отримав СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ на систему управління якістю.

 

 

  1 червня 2023 року отримано атестат про акредитацію № 201552 від 25 травня 2023 року, Лабораторії по контролю умов праці служби охорони праці технічного департаменту ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», про засвідчення компетентності НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ Лабораторії по контролю умов праці служби охорони праці технічного департаменту ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» на відповідність до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019 (ENISO/IEC 17025:2017, IDT: ISO/IEC 17025:2017 IDT) «ЗАГАЛНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ» у сфері: випробування фотометричним, електрохімічним, гравіметричним методом повітря робочої зони; випробування фізичних факторів на робочому місці; випробування психофізіологічних факторів трудового процесу.