Впровадження стандартів ISO

 

Починаючи з 2019 року, ми приводимо систему управління підприємством у відповідність до системи менеджменту якості ISO 9001. Цей найвищий у світі стандарт використовується 750 тисячами організацій у 161 країні світу. Впровадження вимог цього стандарту в ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволить нам управляти компанією більш ефективно та прозоро, у тому числі і  по відношенню до споживачів.

 

Принципи побудови системи корпоративного управління ПрАТ «АК «Київводоканал»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Підприємство визнає права всіх зацікавлених осіб, передбачені чинним законодавством, і прагне до співпраці з ними для досягнення цілей підприємства, забезпечення фінансової стійкості і соціальної стабільності.

ПІДЗВІТНІСТЬ

Виконавчий орган підприємства підзвітний власнику (м.Київ), органам державної влади і управління відповідно до чинного законодавства.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Підприємство досягне своєї мети тільки за умови, що кожен співробітник - від генерального директора до рядового працівника - буде працювати ефективно

ПРОЗОРІСТЬ

Підприємство забезпечує своєчасне розкриття достовірної інформації по всіх істотних фактах,  що стосуються його діяльності, в тому числі фінансового становища, соціальних і екологічних показників, результатів роботи, а також надає вільний доступ до такої інформації всім зацікавленим особам.

 

Політика у сфері якості ПрАТ «АК «Київводоканал»

 • Гарантоване забезпечення вимог та очікувань споживачів послуг на високому рівні
 • Виконання вимог українського законодавства стосовно водопостачання та водовідведення
 • Гарантоване забезпечення відповідності існуючим в Україні вимогам до якості питної води, що постачається жителям м.Київ
 • Безперервне підвищення якості послуг  з водопостачання та водовідведення 
 • Підтримка політики у сфері якості колективом  ПрАТ «АК «Київводоканал»
 • Використання ефективного зворотного зв'язку із споживачами та співробітниками 
 • Доведення до відома всіх співробітників політики у сфері якості та визначення їх персонального місця в системі управління якістю

 

ЦІННОСТІ ПрАТ«АК«Київводоканал»:

Відповідальність перед майбутніми поколіннями
Дбайливе та економне використання природних ресурсів, включаючи водні, енергетичні, лісові та ін.

Відповідальність перед споживачами
Постійне вивчення очікувань і вимог споживачів, вдосконалення взаємодії з ними з метою підвищення задоволеності наданими послугами водопостачання і водовідведення.

Відповідальність перед персоналом
Постійна турбота про підвищення безпеки умов праці, надання гідного рівня заробітної плати, соціальна захист як працівників підприємства, так і членів їх сімей, а також працівників, які вийшли на пенсію.

Інноваційний підхід
Застосування в управлінні підприємством кращих світових практик, використання найдосконаліших технологій, створення своїх ноу-хау в сферах діяльності - тільки таким способом ми будемо успішним і передовим підприємством.

Інформаційна відкритість і відповідальність передсуспільством
Прозорість діяльності підприємства, доступ до правдивої інформації про його роботу і історію, активна взаємодія із засобами масової інформації, освітніми установами, громадськими і екологічними організаціями.

 

Система менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 станом на 07.2020 вже впроваджена у шести структурних підрозділах КВК:

 1. Технічний департамент
 2. Розрахунковий  департамент
 3. Департамент управління персоналом
 4. Головна диспетчерська
 5. Організаційне управління
 6. Департамент  підготовки  виробництва
 

В 2020 році запровадження ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» планується в таких підрозділах:

 1. Департамент економіки та фінансів
 2. Департамент експлуатації водопровідного господарства
 3. Управління капітального будівництва
 4. Департамент правового забезпечення
 5. Інформаційне управління
 6. Управління охорони праці