Впровадження стандартів ISO

 

Починаючи з 2019 року, ми приводимо систему управління підприємством у відповідність до системи менеджменту якості ISO 9001. Цей найвищий у світі стандарт використовується 750 тисячами організацій у 161 країні світу. Впровадження вимог цього стандарту в ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволить нам управляти компанією більш ефективно та прозоро, у тому числі і  по відношенню до споживачів.

 

Принципи побудови системи корпоративного управління ПрАТ «АК «Київводоканал»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Підприємство визнає права всіх зацікавлених осіб, передбачені чинним законодавством, і прагне до співпраці з ними для досягнення цілей підприємства, забезпечення фінансової стійкості і соціальної стабільності.

ПІДЗВІТНІСТЬ

Виконавчий орган підприємства підзвітний власнику (м.Київ), органам державної влади і управління відповідно до чинного законодавства.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Підприємство досягне своєї мети тільки за умови, що кожен співробітник - від генерального директора до рядового працівника - буде працювати ефективно

ПРОЗОРІСТЬ

Підприємство забезпечує своєчасне розкриття достовірної інформації по всіх істотних фактах,  що стосуються його діяльності, в тому числі фінансового становища, соціальних і екологічних показників, результатів роботи, а також надає вільний доступ до такої інформації всім зацікавленим особам.

 

Політика у сфері якості ПрАТ «АК «Київводоканал»

 • Гарантоване забезпечення вимог та очікувань споживачів послуг на високому рівні
 • Виконання вимог українського законодавства стосовно водопостачання та водовідведення
 • Гарантоване забезпечення відповідності існуючим в Україні вимогам до якості питної води, що постачається жителям м.Київ
 • Безперервне підвищення якості послуг  з водопостачання та водовідведення 
 • Підтримка політики у сфері якості колективом  ПрАТ «АК «Київводоканал»
 • Використання ефективного зворотного зв'язку із споживачами та співробітниками 
 • Доведення до відома всіх співробітників політики у сфері якості та визначення їх персонального місця в системі управління якістю

 

ЦІННОСТІ ПрАТ«АК«Київводоканал»:

Відповідальність перед майбутніми поколіннями
Дбайливе та економне використання природних ресурсів, включаючи водні, енергетичні, лісові та ін.

Відповідальність перед споживачами
Постійне вивчення очікувань і вимог споживачів, вдосконалення взаємодії з ними з метою підвищення задоволеності наданими послугами водопостачання і водовідведення.

Відповідальність перед персоналом
Постійна турбота про підвищення безпеки умов праці, надання гідного рівня заробітної плати, соціальна захист як працівників підприємства, так і членів їх сімей, а також працівників, які вийшли на пенсію.

Інноваційний підхід
Застосування в управлінні підприємством кращих світових практик, використання найдосконаліших технологій, створення своїх ноу-хау в сферах діяльності - тільки таким способом ми будемо успішним і передовим підприємством.

Інформаційна відкритість і відповідальність передсуспільством
Прозорість діяльності підприємства, доступ до правдивої інформації про його роботу і історію, активна взаємодія із засобами масової інформації, освітніми установами, громадськими і екологічними організаціями.

 

Система менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001:2015 станом на 07.2020 вже впроваджена у 13 структурних підрозділах КВК:

 1. Технічний департамент
 2. Розрахунковий  департамент
 3. Департамент управління персоналом
 4. Головна диспетчерська
 5. Організаційне управління
 6. Департамент  підготовки  виробництва
 7. Департамент екологічного нагляду
 8. Департамент експлуатації каналізаційного господарства
 9. Департамент інформаційного забезпечення і зв`язку
 10. Управляння видачі технічних умов та розгляду проектної документації
 11. Управління технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов
 12. Управління з питань майна
 13. Департамент з підготовки виробництва

В 2020 році запровадження ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» планується в таких підрозділах:

 1. Департамент економіки та фінансів
 2. Департамент експлуатації водопровідного господарства
 3. Управління капітального будівництва
 4. Департамент правового забезпечення
 5. Інформаційне управління
 6. Управління охорони праці