Загальна інформація

img

bridge-over-water

42 водопровідні насосні станції

bridge-over-water

34 каналізаційні насосні станції

bridge-over-water

≈ 7 тис. км. мереж

bridge-over-water

≈ 6,5 тис. працівників

bridge-over-water

≈ 1,15 млн. абонентів

Базуємось на досвіді. Рухаємось у майбутнє

 

Київводоканал – найстаріше і найпотужніше водопостачальне підприємство України та одне з найбільших у Європі

Наша історія тісно пов'язана з історією міста Києва. Протягом півтори тисячі років свого існування Київ, одне з найбільших міст Європи, не міг обійтися без систем водопостачання і каналізації, у процесі розвитку яких завжди знаходили застосування найцікавіші технологічні новинки кожної епохи.

Першу чергу міського водогону було споруджено та запущено у 1872 році. Саме з цього року традиційно починається відлік історії Київводоканалу. Тоді кияни вперше мали змогу оцінити переваги централізованого водопроводу, який подавав воду з Дніпра безпосередньо у їхні домівки. Сьогодні вода з річкової переробляється на питну та траспортується до будинків і підриємств, а потім каналізаційні стоки проходять очистку та повердаються у Дніпро.У 1939 році було побудовано Дніпровську водопровідну станцію з комплексом очисних споруд, включаючи знезараження питної води. У 1961 році Деснянська водопровідна станція забезпечила основний обсяг подачі питної води місту. У 1965 році було введено в експлуатацію Бортницьку станцію аерації, що забезпечила механічне і біологічне очищення усіх стічних вод Києва.

 

Водопідготовка та водовідведення по-київськи

Вода з трьох джерел – Дніпра, Десни та артезіанських свердловин – піднімається на Дніпровську та Деснянську станції, де відбуваються складні технологічні процеси її обробки. Київводоканал ретельно контролює якість та склад води на кожному етапі. Щодня відбирається та аналізується близько 1000 проб. 

Київський водопровід складається з близько 4 200 км мереж. Саме таку відстань щодня долає 700 млн літрів чистої води, які потрапляють до осель і підприємств Києва. Стічні води, часто з надмірним вмістом забруднюючих речовин та сміттям, по трубопроводам долають майже 3 000 км та надходять до Бортницької станції аерації (БСА), де відбувається їх механічна та біологічна очистка.

Забезпечують ці життєвонеобхідні для киян процеси майже 7-ми тисячний колектив підприємства, 450 одиниць спецтехніки, десятки об’єктів зі складним обладнанням та технологіями.

 

Інвестуємо в майбутнє - реалізуємо амбіційні проекти 

Починаючи з 2015 року, Київводоканал є відповідальним виконавцем найбільшого в Україні інвестпроекту у сфері ЖКГ – реконструкції Бортницької станції аерації. Саме тоді між Урядами України та Японії підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію БСА на найбільш вигідних для України умовах від Японського агентства міжнародного співробітництва. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Договору у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії, а Президент України підписав його. Будівельні роботи триватимуть протягом майже 6 років.

Також завершено будівництво та введення в експлуатацію довгоочікуваного об’єкта, який забезпечує надійну роботу каналізаційної системи міста – Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора. Відновлення активної фази будівництва відбулось у 2015 році. Це стало можливим завдяки ритмічному фінансуванню з міського і державного бюджетів у 2015-2017 роках.

 

 

General information

 

 

 

Information about the work of PJSC "AK Kyivvodokanal": the past and the present

 

Kievvodokanal is the oldest and the most powerful water supply company in Ukraine and one of the largest in Europe.

The history of Kievvodokanal tightly bounds to the history of Kiev city. During its 1500 years of existence, Kiev, which is one of the largest cities in Europe, could not do without water supply and sewage systems. They, in its own turn, were inevitable in the process of development and manufacturing innovations in technology of each era. The first stage of the city water supply was constructed and launched in 1872. It is this year when the history of Kyivvodokanal traditionally begins its records. For the first time, Kiev residents were able to appreciate the benefits of a centralized water supply system that supplied water directly from the Dnipro river up to their homes.

1939, the Dnipro water supply station was built with combined with treatment facilities, including the disinfection of drinking water. The Desnian water supply station, built in 1961, provided the main supply of drinking water to the city. In 1965 the Bortnicheskaya aeration station was put into operation, which ensured the mechanical and biological cleaning of all Kiev waste water.

Today, the water from the river is processed into drinking water and transported to the houses and enterprises. After that, the sewage runoff flows are cleared and return to Dnipro river. Kievvodokanal controls the quality and composition of water at every stage of the cycle. About 1000 samples are selected and analyzed on a daily basis.

Dnipro river, Desna river and Artesian wells are the sources where water rises to the Dnipro and Desnian stations. These are the stations where complex technological steps of its processing take place.

Kyiv water supply consists of about 4 200 km of networks. It is a distance that 700 million liters of clean water conquers every day in order to reache homes and facilities. Sewage together with its excessive content of pollutants and garbage, overlaps nearly 3,000 km through pipelines and arrives at the Bortnicheskaya aeration station, where their mechanical and biological treatment takes place.

All of these vitally necessary for Kyiv residents processes are provided by a team of 7 thousand enterprise workers, 450 units of special equipment, dozens of objects with complex equipment and technologies.

In addition to that, starting from 2015 Kyivvodanalal is a responsible executor of the largest investment project in Ukraine in the field of housing and utilities - the reconstruction of the Bortnickaya Aeration Station. It was then, when a loan agreement was signed between the Governments of Ukraine and Japan in order to raise funds for the BAS reconstruction relying on the most favorable conditions for Ukraine from the Japanese Agency of International Cooperation. The Verkhovna Rada of Ukraine enacted legislation on the ratification of the Agreement in the form of note exchange between the Government of Ukraine and the Government of Japan. The President of Ukraine signed it. The construction works will last for almost 6 years.

Also, the construction of a long-awaited facility - the second thread of the Main City Sewer Collector, which ensures the reliable work of the city sewer system, has been completed and put into operation. The restoration of the active phase of construction works took place in 2015. It was possible due to rhythmic financing from the city and state budgets in 2015-2017.